Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Järnvägens historia

När spåren ledde till Söderköping

De första tågen började rulla i Sverige år 1856. I en tid då resor skedde med häst och vagn eller med ångbåt var järnvägen en fantastisk innovation. Tågen rusade fram i svindlande hastigheter på 30 km/tim. Restiden mer än halverades och priset var överkomligt.

Järnvägen medförde ytterligare en stor ändring. Eftersom tågen avgick på bestämda tider, måste tiden vara samma i hela Sverige. Men när järnvägen infördes användes svensk lokaltid med 45 min skillnad mellan öst och väst. En halvtimma hit eller dit spelade ingen roll om resan tog fyra dagar. Med tidtabeller krävdes ordning och reda och SJ införde s k. järnvägstid. 1 jan 1879 införde Sverige standardtid som första land i världen.

Till Söderköping kom järnvägen 1893, men det var först med sträckningen till Valdemarsvik 1906 som tågtrafiken blev riktigt livlig. 1966 lades tågtrafiken ner och spåren började rivas upp.

Hemsidan här bygger på en utställning som gjordes av Kulturkontoret om järnvägens historia i Söderköping. Fotografierna är bl a tagna av skickliga amatörfotografer från olika decennier; framför allt Emil Ström, Carl Sundberg och Lars Lind (S:t Ragnhilds Gille) samt Harry Harrysson och Hans Blomberg.