Kommun och Politik

Samhälle och Trafik

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med:

 • Söderköpings arbete styrs av lagar och regler
  Söderköping har även visioner
  om hur kommunen ska utvecklas

  Du hittar riktlinjer och visioner
  på kommunens hemsida

  Här kommer du till våra styrande dokument
  Informationen är inte lättläst.

 • Innan du kan börja bygga ett hus
  måste du få bygglov.
  Bygglov är ett papper
  där det står att du får bygga.

  För att få ett bygglov
  måste du kontakta kommunen.

  Du behöver också bygglov
  om du ska bygga till något på ditt hus.
  Eller om du ska bygga om ditt hus.
  Eller riva något i ditt hus,
  eller om du ska riva ditt hus.

  Det är bygglovshandläggarna på kommunen
  som kan svara på dina frågor
  och ge dig bygglov.

  Du kan ringa till bygglovshandläggarna
  varje måndag och onsdag
  mellan klockan 9:30 – 11:30.

  Telefonnumret är 0121-18489

 • I Söderköping finns
  ett (1) kommunalt bostadsbolag.

  Bostadsbolaget heter Ramunderstaden.
  Bostadsbolaget har en webbplats
  som heter Ramunderstaden.

  På webbplatsen Ramunderstaden
  kan du se
  vilka lediga lägenheter det finns.

  Adress till webbplatsen är
  http://ramunderstaden.se
  Webbplatsen är inte lättläst.

  Om du har frågor
  kan du kontakta bostadsbolaget.

  Du kan ringa eller mejla till Ramunderstaden
  Telefon: 0121-19600
  E-post: info@ramunderstaden.se

 • Vi arbetar med att det ska
  vara bra trafiksäkerhet för alla.

  Vi planerar var det ska byggas
  nya gator och gång- och cykelvägar.

  Vi bestämmer vilka trafikregler
  det ska vara.

 • För att vi ska ha en bra hälsa och miljö
  arbetar miljökontoret med:

  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Avlopp
  • Tobak
  • Strålskydd

  Vi arbetar med att skydda miljön i kommunen.

  Vi kontrollerar industrier, jordbruk, bensinstationer
  och annan verksamhet som kan störa miljön.

  Vi tar emot klagomål och frågor om hälsorisker i
  bostäder. Det kan vara klagomål och frågor om
  radon, fukt, buller, temperatur, dålig ventilation
  och mögel.

  Vi kontrollerar verksamheter där människor får
  vård eller behandling. Det kan vara tatuerare,
  frisörer, fotvårdsföretag och solarier.

  Vi kontrollerar miljön i skolor, förskolor och
  äldreboenden.

  Vi tar prover på badvatten för att kontrollera
  att badvattnet är bra.

 • Du som kund eller gäst ska känna
  dig trygg när du handlar och äter mat.

  Livsmedelslagen finns till för
  att kontrollera att det är säker
  mat som finns i butiker och på
  restauranger så att du inte blir
  lurad eller sjuk.

  Det är miljökontoret som genomför
  kontrollerna och ger information
  till livsmedelsföretagen för att
  se till att kunder får säkra livsmedel.

  Kontakta miljökontoret om du vill veta mer:

  0121-181 00

  miljo@soderkoping.se

  E-tjänst misstänkt matförgiftning