Kommun och Politik

Stöd och omsorg

Du som bor i kommunen har rätt att få hjälp och stöd genom att socialtjänsten i vår kommun kan: 

- Ge råd om hur du får pengarna att räcka
- Ge stöd till dig eller en anhörig som dricker alkohol eller använder droger
- Hjälpa dig eller en anhörig som blivit utsatt för hot eller våld
- Finnas där för dig om du behöver någon att prata med eller att du kanske är orolig för någon du känner.

Du kan alltid be socialtjänsten om råd.