Stöd och Omsorg

Dödsboanmälan

Många tända ljus

När en person har avlidit är huvudregeln att en bouppteckning ska göras. Om det saknas tillgångar i dödsboet eller om tillgångarna inte täcker begravningskostnader och andra utgifter kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan. Om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet måste en bouppteckning upprättas.

• Dödsboanmälan upprättas av Socialnämnden och förvaras hos Skatteverket

• Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

• Tillgångar i dödsboet, till exempel bankmedel eller kontanter, får inte röras och lösöre inte försäljas under utredningstiden
• Inga räkningar får betalas
• Finns det tillgångar i dödsboet ska det i första hand täcka begravningskostnaden
• Finns autogiro ska dessa stoppas

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för Söderköpings kommun. Kontakta kommunens dödsboutredare för mer information.

Läs mer om dödsboanmälan