Stöd och Omsorg

Fixartjänst

Verktygslåda och en glödlampa

Fixartjänst är en kostnadsfri hjälp för äldre personer i Söderköpings kommun. Med fixartjänst finns möjlighet att få praktisk hjälp i hemmet, med sysslor som kan vara svåra att utföra på egen hand.

Fixaren kan exempelvis utföra; enklare reparationer, byta glödlampor, hänga upp tavlor, frosta ur frysen, smörja lås och dylikt. Syftet med hjälpen är att förebygga olyckor i hemmet. Hjälpen är kostnadsfri men den enskilde får själv bekosta eventuellt material. Fixaren ger också tips om hur den enskilde kan förebygga olyckor i sitt hem. Fixartjänsten utföres av kommunens vaktmästeri.

Arbeten som kräver specialistkompetens, exempelvis värme, ventilation, sanitet och elarbeten, utförs inte.