Kultur och Fritid

Östgötaleden

Östgötaleden i Söderköping

Östgötaleden inom Söderköpings kommun

Genom Söderköpings kommun vandrar du på Östgötaleden i cirka 7 mil. I norr ansluter Norrköpings led på Vikbolandssidan och i söder fortsätter den in i Valdemarsviks kommun. 

Läs mer om de etapper av Östgötaleden som går genom Söderköpings kommun här:

 

 • Längd: Ca 15 km. Svårighetsgrad: 2.

  Från Nartorp går leden rakt över väg 210 förbi Ormestorp och norrut. Vid den konstgjorda sjön Röbraket finns en eldstad. Österut går leden längs med Listorps naturreservat. På sträckan passeras fyr- samt femskäl, där gårdar sammanstrålar.

   

   

  Vid Hultbacka finns en anslagstavla med karta som visar att Stegeborgsslingan börjar här. Då är alternativen att gå den östra sträckningen som går genom mindre skogs- och hagmark och som leder fram till fina vyer med utsikt över Slätbaken. Förbi Stegeborgs flygplats och ner till Stegeborgs slottsruin. Går du den västliga sträckan kommer du fram till Kvarndammen. Där anlades en kvarn under 1600-talet. Snart kommer du till avtagsvägen till Skällviks Borgsruin med anor från 1200-talet. Du passerar Skällviks kyrka från tidigt 1300-tal och kommer sedan till Stegeborgs slottsruin vilken fungerade som försvar för Söderköping under medeltiden. Stegeborg var under Vasatiden ett av rikets förnämsta slott. På andra sidan Slätbaken fortsätter leden in i Norrköpings kommun.

 • Längd: Ca 6 km. Svårighetsgrad: 2.

  På rundslingan finns tillgång till vindskydd vid Trasken som är en ljuvlig fågelsjö med en mängd olika arter. Sträckan startar och slutar vid Nartorp-Börrums bygdegård med möjlighet till parkering. Slingan börjar längs väg 210, fortsätter genom bolagsmark och vidare över marker som i generationer brukats av bönder. Här går det att följa de olika delarna av det *FSC-märkta skogsbrukets cykler.

  Från nyavverkade vyer med högstubbar för att locka insekter och fåglar som gillar död ved, via spång över gammal sjöbotten och våtmark, till orörda kantzoner där skogen aldrig kommer avverkas. På tidigare slåtterängar reser sig en pelarsal med produktionsbjörk. I slutet av slingan passerar du en bergskulle med mossa, lav och knotiga gamla tallar där skogen aldrig rörts eftersom den varit otillgänglig för häst och vagn. Utmed skogsvägen på östra sidan kan du släcka törsten från en kallvattenkälla.

  På grund av de olika karaktärerna på skogen och att den är i ständig förändring bör du vara beredd på att kliva över nyfallna grenar och delvis ojämn terräng.

  * FSC märkning = skogsbrukscertifiering

 • Längd: Ca 8,5 km. Svårighetsgrad: 2.

  Vid Forsum delar sig leden och man kan välja att gå söder ut i Valdemarsviks kommun. Norrut går leden mestadels på småvägar men även på stigar genom doftande skvattrammossar och innehåller på några ställen kraftiga stigningar. Sträckningen bör betraktas som medelsvår. Leden gör en avstickare till Hultadammen som tidigare försörjde gården Hösterum med vattenkraft till såg- och kvarnrörelse.

  Vid Nartorp bedrevs under 1817-1927 en omfattande gruvhantering med brytning av järnmalm. Vissa av gruvhålen når ända ned till 420 meters djup.

 • Längd: Ca 7,5 km. Svårighetsgrad: 3.

  En medelsvår/svår vandring med blandning av mindre vägar och stigar. Vid Dyhultsborg går leden via en stigning förbi ett utsiktsberg varifrån man ser den norra änden av sjön Strolången. Framme vid Strolångens strand finner man vindskydd, grillplats och dass. Leden söder ut är ganska krävande. Jätteberget bjuder på en storslagen vy över landskapet.

   

 • Längd: Ca 15 km. Svårighetsgrad: 1.

  Sträckan startar vid Stinsen, kommunens bibliotek- och turistbyråkontor. Lättvandrad sträcka som efter att samhället lämnats och man nått Söderköping orienteringsklubbs stuga fortsätter på motionsspår och stigar. Efter ca 8 km vandring korsas E22, var aktsam vid denna passering. Därefter följer en lättvandrad sträcka med få stigningar. Vid Kulla finns vindskydd, grillplats och dass.

   

  Efter Kulla vandrar man ca 1 km på gamla järnvägsbanken från den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping – Söderköping - Valdemarsvik. Sträckan lades ner 1966. Vid etappmålet Hälla finns en gammal kvarnmiljö. Hälla kvarn lades ner 1947.

 • Borgbergsleden

  Längd: Ca 9 km. Svårighetsgrad: 3.

  Borgbergsleden tar dig på en vandring genom Ramunderbergets gammelskog och mytomspunna kulturhistoria över till Borgberget där lämningar efter en cirka 1500 år gammal fornborg vilar. Mellan de båda bergen passerar du hagmarker och öppet jordbrukslandskap. Borgbergsleden har skapats tillsammans med Norrköpings kommun.

  Fornborgen, kallad Ramundersborgen, mäter cirka 500 x 200 meter och hör till fastlandets absolut största. Borgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter lång, men den befästes till större delen av Borgbergets naturliga stup.

  Förutom kulturmiljön så bjuder även Borgberget på en vacker naturmiljö med en till stora delar öppen och ljus tallskog där hänglavar klär in vissa av träden. På flera platser finns fina utblickar mot Ramunderberget söderut samt den fågelrika Oxtorpesjön norrut.

  Borgbergsleden går du genom att följa orangea markeringar och skyltar. Leden går bitvis i kuperad mark med branta stigningar och nedförsbackar. Vid Petersburgs motionscentral finns WC och omklädningsrum att nyttja. Det finns flera grillplatser och rastplatser längs leden.