Kultur och Fritid

Östgötaleden

Östgötaleden inom Söderköpings kommun

Genom Söderköpings kommun vandrar du på Östgötaleden i cirka 5 mil. I norr ansluter Norrköpings led på Vikbolandssidan och i söder fortsätter den in i Valdemarsviks kommun. Svårighetsgraden varierar från lätt (1) till svår (3) vandring.

Etapp 1

Stinsen – Hälla ca 15 km (svårighetsgrad 1)
Sträckan startar vid Stinsen, kommunens bibliotek- och turistbyråkontor. Lättvandrad sträcka som efter att samhället lämnats och man nått Söderköping orienteringsklubbs stuga fortsätter på motionsspår och stigar. Efter ca 8 km vandring korsas E22, var aktsam vid denna passering. Därefter följer en lättvandrad sträcka med få stigningar. Vid Kulla finns vindskydd, grillplats och dass. Efter Kulla vandrar man ca 1 km på gamla järnvägsbanken från den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping – Söderköping - Valdemarsvik. Sträckan lades ner 1966. Vid etappmålet Hälla finns en gammal kvarnmiljö. Hälla kvarn lades ner 1947.

Etapp 2

Hälla – Forsum ca 7,5 km (svårighetsgrad 3)
En medelsvår/svår vandring med blandning av mindre vägar och stigar. Vid Dyhultsborg går leden via en stigning förbi ett utsiktsberg varifrån man ser den norra änden av sjön Strolången. Framme vid Strolångens strand finner man vindskydd, grillplats och dass. Leden söder ut är ganska krävande. Jätteberget bjuder på en storslagen vy över landskapet.

Etapp 3

Forsum – Nartorp ca 8,5 km (svårighetsgrad 2)
Vid Forsum delar sig leden och man kan välja att gå söder ut i Valdemarsviks kommun. Norrut går leden mestadels på småvägar men även på stigar genom doftande skvattrammossar och innehåller på några ställen kraftiga stigningar. Sträckningen bör betraktas som medelsvår. Leden gör en avstickare till Hultadammen som tidigare försörjde gården Hösterum med vattenkraft till såg- och kvarnrörelse. Vid Nartorp bedrevs under 1817-1927 en omfattande gruvhantering med brytning av järnmalm. Vissa av gruvhålen når ända ned till 420 meters djup.

Etapp 4

Rundslinga: Nartorp - Trasken - Ormestorp - Nartorp ca 6,3 km (svårighetsgrad 2)

På rundslingan finns tillgång till vindskydd vid Trasken som är en ljuvlig fågelsjö med en mängd olika arter. Sträckan startar och slutar vid Nartorp-Börrums hembygdsgård med möjlighet till parkering. Slingan börjar längs väg 210, fortsätter genom bolagsmark och vidare över marker som i generationer brukats av bönder. Här går det att följa de olika delarna av det *FSC-märkta skogsbrukets cykler. Från nyavverkade vyer med högstubbar för att locka insekter och fåglar som gillar död ved, via spång över gammal sjöbotten och våtmark, till orörda kantzoner där skogen aldrig kommer avverkas. På tidigare slåtterängar reser sig en pelarsal med produktionsbjörk. I slutet av slingan passerar du en bergskulle med mossa, lav och knotiga gamla tallar där skogen aldrig rörts eftersom den varit otillgänglig för häst och vagn. Utmed skogsvägen på östra sidan kan du släcka törsten från en kallvattenkälla.

På grund av de olika karaktärerna på skogen och att den är i ständig förändring bör du vara beredd på att kliva över nyfallna grenar och delvis ojämn terräng.

* FSC märkning = skogsbrukscertifiering

Etapp 5

Nartorp – Stegeborg ca 15 km (svårighetsgrad 2)
Från Nartorp går leden rakt över väg 210 förbi Ormestorp och norrut. Vid den konstgjorda sjön Röbraket finns en eldstad. Österut går leden längs med Listorps naturreservat. På sträckan passeras fyr- samt femskäl, där gårdar sammanstrålar.

Efter cirka två kilometer på mindre körväg och skog kommer man fram till Hultbacka. Där finns en anslagstavla med karta som visar att Stegeborgsslingan börjar här.

Då är alternativen att gå den östra sträckningen som går genom mindre skogs- och hagmark och som leder fram till fina vyer med utsikt över Slätbaken. Förbi Stegeborgs flygplats och ner till Stegeborgs slottsruin. Går du den västliga sträckan kommer du fram till Kvarndammen. Där anlades en kvarn under 1600-talet. Snart kommer du till avtagsvägen till Skällviks Borgsruin med anor från 1200-talet. Du passerar Skällviks kyrka från tidigt 1300-tal och kommer sedan till Stegeborgs slottsruin vilken fungerade som försvar för Söderköping under medeltiden. Stegeborg var under Vasatiden ett av rikets förnämsta slott. På andra sidan Slätbaken fortsätter leden in i Norrköpings kommun.

 

• Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
• Koka vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
• Kartor finns att få på turistbyråerna
• Leden är märkt med orange pilar och trädmarkeringar

Östgötaledens i sin helhet

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.