Kommun och Politik

Dataskyddsombud

Söderköpings kommun har ett utsett dataskyddsombud för samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden,
Servicenämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden,
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Ombudet når du via e-post dso.soderkoping@insatt.com eller via telefon enligt nedan:

Emelie Terlinder, jurist, Insatt AB, telefon: 073- 620 01 22

Samordnare

Elin Hofsten, verksamhetsutveklare/jurist  är kommunens samordnare i dataskyddsfrågor, telefon till växeln: 0121-181 00

Klagomål

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till Söderköpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via dso.soderkoping@insatt.com .

Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du lämnar klagomål.