Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Kommunala förskolor / Västra Husby / Föräldraaktiv inskolning på Västra Husby förskola

Föräldraaktiv inskolning på Västra Husby förskola

Barnet får ett vykort hemskickat till sig i god tid innan förskolestarten, med ett välkomnande till förskolan. På kortet står datum och tid för den första träffen samt namn på barnets kontaktperson.

Föräldradelaktig inskolning

Syfte: Barnet ska få en bra start på sin förskoletid och känna trygghet till personalen och barngruppen. Föräldrarna får också en god insyn i verksamheten.

Dag 1: Barnet och föräldern kommer mellan klockan 09.15-10.30. Kontaktpersonen har ansvar för att ta emot barnet och ge föräldern tydlig information om hur inskolningen kommer att gå till och vad vi förväntar oss av föräldern. Övrig personal ska sedan vara delaktiga i inskolningen.

Dag 2-5: Barnet kommer tillsammans med föräldern efter avtalad tid. Första tiden har föräldrarna det största ansvaret för sitt barn. Det innebär att föräldern hjälper sitt barn med det som behövs, som t.ex. blöjbyte och påklädning.

Andra inskolningsveckan: Personalen tar, i samråd med föräldern, mer över ansvaret för barnet. Föräldern kan gå ifrån om barnet är trygg med det, men ska vara tillgänglig på telefon och kunna komma snabbt vid behov.

Räkna alltid med två veckors inskolning Tiderna för inskolningen kan vara flexibla, beroende på barnets behov. En öppen dialog med föräldern är nödvändig för att underlätta inskolningen för barnet.

Information som delas ut till föräldrar

  • Välkommen till Västra Husbys förskola
  • Regler för barnomsorgen
  • Schema
  • Om ditt barn är sjukt

Gruppinskolning

Vid stora inskolningsgrupper är det bra om personalen kan komma överens med föräldrarna om att tidigarelägga alternativt senarelägga inskolningen. Föräldralediga kan få frågan om de kan senarelägga sin inskolning, för barnets skull. Blir gruppen ändå stor delar vi upp dagen, så att en grupp kommer på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen.