Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Kommunala förskolor / BOA - Barnomsorg på obekväm arbetstid

BOA - Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vad är Barnomsorg på obekväm arbetstid, BOA?

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda barnomsorg under tid då ordinarie förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn mellan 1 och 12 år vars vårdnadshavare har behov av det på grund av sitt arbete och inte själva kan ordna omsorgen. Behovet av barnomsorg ska vara regelbundet, återkommande och stadigvarande under minst tre månader. 
Länk till "Regler barnomsorg".

Tillsynstider

För närvarande har Söderköpings kommun inte någon fast enhet där kommunen erbjuder barnsomsorg på kvällar, nätter eller helger. Barn- och utbildningsnämnden prövar regelbundet det beslutet utifrån inkomna ansökningar och individuell prövning.
Vårdnadshavare som enbart har behov av ytterligare en kvart i samband med ramtidernas start och slut, kan ansöka om detta på ordinarie förskola/fritidshem. Ramtiderna är kl 06:15 – 18:30. Ansökan sker på samma sätt som till övrig BOA-verksamhet, men beslutet tas av ansvarig tjänsteman.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping.Intyg från arbetsgivaren ska skickas med om att arbetstagaren inte kan få ändrade arbetstider.
Anmälan görs här bland kommunens e-tjänster

 

Avgifter

Kostnaden för barn som har BOA beräknas enligt maxtaxan. Endast en avgift tas ut även om barnet har plats i två verksamheter.