Förskola och Skola

Sankt Anna förskola

Sankt Anna förskola ligger i kustnära naturskön miljö i Sankt Annas skärgård.

Förskolan fokuserar framför allt på hållbar utveckling och hundraspråklighet i undervisningen. I det ingår hur en är en miljömedveten och god medmänniska genom samlärande, samarbete och mycket empati. Förskolan är tillsammans med skolan med i miljöarbetet Grön Flagg.

Vi ser barn som kompetenta och våra miljöer underlättar för barnen att ha ett reellt inflytande över sina dagar på förskolan vilket är en viktig del i vårt demokratiarbete. Vi pedagoger är medforskande och lyssnar in barnen för att kunna synliggöra deras hypoteser i olika lärprocesser i utmaningar, lek och i vardagen. Barnen får reflektera över sina egna och andras tankar och göranden vilket är en viktig grund i deras utbildning.

Hälsa och rörelse är en central del i den hållbara utvecklingen. Dans, motion, rytm, koordination och avslappning ingår i förskolans yngre barns aktiviteter. De äldre barnen utövar barnyoga i skolan gympasal med en av pedagogerna som är Diplomerad Barnyogaledare. Här läggs mycket fokus på andning, kroppsmedvetenhet, självkänsla, hjälpsamhet och avslappning.

Förskolan erbjuder lärmiljöer som inspirerar till kreativt skapande, lek och lärande. Allt anpassas efter varje barns intressen, utvecklingsnivå och behov och är en förändringsprocess som ständigt pågår. Miljöerna är en del av vår utbildning både ute och inne, bland annat har vi två ateljéer inne som lockar till estetiska utmaningar och allt vi kan göra inne kan också tas med ut.

Närheten till skogen möjliggör många skogsutflykter och med havet på gångavstånd blir det även utflykter till den miljön.

Förskolan består en avdelning där barnen grupperas på olika sätt utifrån utveckling, behov och aktivitet. Detta möjliggör mindre barngrupper där barnen har möjlighet att ta plats och växa som individer. Det bidrar även till större trygghet i en lugnare miljö.

Lunchen tillagas i och levereras från Stenbrinkens kök och serveras i skolans matsal, en trappa upp från förskolans lokaler.

Information till föräldrar med barn på Sankt Anna förskola