Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Livsmedel

Livsmedel

Mat och dryck är två saker som är så viktiga för vårt välbefinnande och överlevnad. För att vi inte ska bli sjuka av det vi äter och dricker finns det lagstiftning som reglerar hur och var livsmedel ska hanteras yrkesmässigt i Sverige.

Kommunen ansvarar för att kontrollera att företag säljer säkra livsmedel så att du inte riskerar att bli sjuk. I kontrollen granskas även exempelvis märkning för att du inte ska kunna bli lurad. Det är viktigt att ingen riskerar att bli dålig eller lurad av de livsmedel som finns till försäljning eller servering.

Andra arbetsuppgifter för kommunen livsmedelsinspektörer är bland annat att utreda misstänkta matförgiftningar, hantera livsmedelslarm, utreda klagomål samt registrera och avregistrera livsmedelsverksamheter.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet 2024

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2024 klassar därför miljökontoret på Söderköpings kommun om befintliga verksamheter. Du som driver livsmedelsverksamhet kan nu själv lämna information till riskklassningen i vår e-tjänst ändring av befintlig verksamhet. 

Vi riskklassar din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljökontoret på Söderköpings kommun kommer att hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Vi kommer att hämta in uppgifterna i samband med ordinarie kontroll. Det finns en blankett här på sidan där du själv kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas i början av 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Ska ge en mer rättvis bild

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt ska ta hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ska ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där finns också bra information om livsmedelshantering, lagar och regler och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

 

 • Alla företag eller privatpersoner som vill sälja, servera, transportera eller på annat sätt hantera livsmedel behöver registrera sin verksamhet. Kommunen ansvarar för att kontrollera verksamheter som hanterar livsmedel på ett säkert sätt.

  Registrera din livsmedelsanläggning till kommunen

  Du ska registrera din livsmedelsverksamhet hos kommunen:

  • Innan du startar en ny verksamhet
  • Innan du tar över en befintlig verksamhet

  Registreringen måste inkomma till kommunen senast två veckor innan du ska starta verksamheten.

  Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och vara insatt i aktuell livsmedelslagstiftning.

  Registrering via e-tjänst

  Registrering gör du i vår e-tjänst registrera livsmedelsverksamhet. För att använda e-tjänsten loggar du in med e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i blanketten som finns under e-tjänsten.

  Ung företagsamhet

  Om du tänkt bedriva en livsmedelsverksamhet genom Ung företagsamhet så är det verksamhetens kontinuitet och grad av organisation som avgör om det ses som en livsmedelsverksamhet. I så fallet så ska livsmedelsverksamheten anmälas till kommunen.

  Avgift

  Avgiften för att registrera en livsmedelverksamhet är 1255 kronor. Avgiften utgår från aktuellt års timtaxa och kan därför ändras från år till år.

   

  Bild. Bilden visar ett schema om hur miljökontorets handläggning ser ut vid registrering av livsmedelsverksamhet.

  Du kan behöva informera andra om din verksamhet

  Du kan behöva informera andra myndigheter om din verksamhet, och du ansvara själv för den kontakten. Exempel på myndigheter:

  • Bygglov
  • Räddningstjänsten
  • Skatteverket
  • Polisen
 • Syftet med kontroller är att se till att livsmedelverksamheterna arbetar på ett sätt så att konsumenterna får tillgång till säkra livsmedel. Konsumenterna ska inte riskera att bli sjuka av maten eller bli lurade. Med korrekt märkta livsmedel ska konsumenterna kunna göra medvetna val.

  Vi genomför till exempel kontrollbesök hos verksamheterna, kontrollerar verksamheternas egenkontroll, märkning av olika livsmedel och spårbarhet. Ibland tar vi även livsmedelsprover som lämnas för analys hos laboratorier.

  Kontrollbesöken kan göras både oanmälda, föranmälda och händelsestyrda.

  Så går en kontroll till

  Vid en livsmedelskontroll så kontrolleras verksamheten för att se att du uppfyller kraven i lagstiftningen. Det görs genom att exempelvis kontrollera rengöring, lokalen skick, spårbarhet av livsmedel, temperaturkontroll, HACCP-baserade förfaranden och utbildning i hygienkrav.
  Vill du läsa mer om livsmedelskontrollen kan du Livsmedelsverkets hemsida.

  Vad kostar det?

  Du som är verksamhetsutövare betalar för kommunens arbete med livsmedelskontroller. Avgiften betalas efter varje kontrolltillfälle av den som driver verksamheten utifrån hur många timmar som kontroller tagit. Avgiften utgår från aktuellt års timtaxa och kan därför ändras från år till år.

  • Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer utför kontrollbesöket på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser, efterarbete och den tid som läggs ner på att exempelvis begära in handlingar och kompletteringar.
  • Timavgifter betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiska nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott.
  • Uppmärksammas avvikelser i din verksamhet som behöver följas upp blir kostnaden högre då ärendet kräver mer tid.
  • Vid händelsestyrda kontrollbesök kan det tas ut avgift ifall det finns brister i verksamheten som kräver uppföljning.

  imageu0dr.png

  Bild. Bilden visar de steg som handläggaren på miljökontoret gör vid livsmedelskontroll.

 • Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat eller dricksvatten, eller fått en allergisk reaktion av mat är det viktigt att du anmäler det till kommunen. Oavsett om det handlar om mat du handlat i en butik, på en restaurang eller vid någon tillställning. På så sätt minskar risken att fler blir sjuka.
  Matförgiftning beror på att man fått i sig mat eller dricksvatten som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Detta ofta till följd av bristande hantering av livsmedel.

  Anmälan gör du i vår e-tjänst misstänkt matförgiftning. För att använda e-tjänsten loggar du in med e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i blanketten som finns under e-tjänsten.

  Du kan lämna din anmälan anonymt via blanketten under vår e-tjänst, men tänk då på att våra inspektörer inte kan kontakta dig för mer information.

  Så går en utredning till

  När en anmälan om misstänkt matförgiftning inkommer till miljökontoret startas en utredning. Tillsammans med anmälaren och berörd verksamhet försöker vi undersöka tänkbara orsaker till sjukdomsfallet. Exempelvis vad anmälaren har ätit de senaste dagarna och om fler har blivit sjuka samt om de sökt sjukvård. I verksamheten kontrolleras rutiner för hygien, temperaturkontroll och sjukdom hos personal.

 • Har du klagomål eller synpunkter på livsmedelsverksamheter i kommunen kan du höra av dig till miljökontoret.

 • Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljökontoret får du betala en sanktionsavgift.

  Regler för privat aktör

  Startar du en ny livsmedelsverksamhet utan att först registrera den får du betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 5 00 kronor och högsta möjliga avgift är 75 000 kronor.

  Om du tar över en befintlig verksamhet utan att ha registrerat den får du betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av din årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 2 500 kronor och högsta möjliga avgift är 40 000 kronor.

  Regler för stat, kommun och region/landsting

  Om en stat, en kommun eller en region/ett landsting startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha registrerat den är sanktionsavgiften 40 000 kronor.

 • Vid väsentliga förändringar i din verksamhet eller när du ska avsluta din verksamhet behöver du anmäla det till kommunen. Anmälan gör du i vår e-tjänst ändring/avslut av befintlig verksamhet. För att använda e-tjänsten loggar du in med e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i blanketten som finns under e-tjänsten.


  Det är avgiftsfritt att anmäla ändringar eller avslutad verksamhet.

 • Försäljning av livsmedel under en kortare tidsperiod, till exempel vid en festival, kan ske utan att hanteringen behöver registreras hos kommunen. Det förutsätter att du inte annars bedriver livsmedelsverksamhet.
  Kom ihåg att i de flesta fall behöver markägarens tillstånd för att få stå på platsen. I vissa fall krävs även polistillstånd.

   

 • Om du kommit i kontakt med något som du misstänker är livsmedelsfusk så finns en tjänst att tipsa detta om på Livsmedelsverkets hemsida