Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Kvalitet / Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning

Alla insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalité för både enskild och offentlig verksamhet, det säger Socialtjänstlagen (SoL). För att få utföra uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Formellt överlämnas ansvaret för en verksamhet till privata utförare, efter en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LO) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det ska också tecknas ett avtal med utföraren.

Socialförvaltningen följer upp att alla utförare, både privata och kommunala, följer avtalen och gällande lagstiftning. Uppföljningarna görs enligt en årsplan som socialförvaltningen fastställer varje år.

Alla verksamhetsuppföljningar finns tillgängliga. Om du har frågor eller vill ta del av hel rapport kan du vända dig till socialnämndens sekreterare. Klicka på den gula rutan Kontakter här ovan.