Stöd och Omsorg

Mobilt arbetssätt

Mobila verktyg

Ett av målen i socialförvaltningens strategi för e-hälsa och välfärdsteknik är "Från stationärt till mobilt och oberoende ". Våra medarbetare ska ha rätt verktyg för att kunna utföra sina arbetsuppgifter var de än befinner sig. För personalen inom hemtjänsten är mobiltelefoner ett viktigt arbetsverktyg. På ett boende används en iPad för att kommunikation och underhållning. En  bärbar dator är ett viktigt verktyg för en handläggare att kunna dokumentera på besök.

Exempel på funktioner och verktyg som möjliggör ett mobilt arbetssätt:

  • Wifi i alla våra verksamheter och våra boenden inom vård och omsorg samt stöd och service
  • iPads och appar för kommunikation och underhållning på våra boenden inom vård och omsorg samt stöd och service
  • Mobiltelefoner och iPads som stöd och hjälpmedel i det dagliga arbetet i alla verksamheter
  • Appar för att kunna skriva och läsa social dokumentetation
  • App för digital signering av läkemedel och rehabinsatser
  • Funktioner för videosamtal och digitala möten