Stöd och Omsorg

Digital kompetensutveckling

Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat och ställer ökade krav på medarbetare, anhöriga och våra målgrupper. Ett uppdrag finns kring att höja den grundläggande digitala kompetensen hos medarbetare på våra utförarenheter. Alla behöver känna sig trygga med de verktyg och system som används i det dagliga arbetet för att i nästa steg kunna ta till sig nya arbetssätt med stöd av välfärdstekniken.