Stöd och Omsorg

Att välja leverantör

tre äldre herrar som sitter med en digital läsplatta och pekar och läser

Söderköpings kommun har infört valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV). Det är kommunen som bedömer och beviljar behovet av hemtjänst. Du som har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller privat utförare. Valet av leverantör är Ditt eget. Din biståndshandläggare kan stödja och vägleda i valsituationen.

Vem får erbjuda hemtjänst

Det är kommunens uppgift att se till att de företag som ingår i valfrihetssystemet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag som ges rätten att utföra hemtjänst ska därför godkännas av Söderköpings kommun.

Leverantörer

Det går för närvarande att välja mellan nedanstående leverantörer, se respektive informationsblad längst ned på sidan:

-FemtioFemPlus (endast serviceinsatser)

-Söderköpings hemtjänst

Att välja om

Du har rätt att byta leverantör och kan när som helst göra ett nytt val utan att ange orsaken till bytet. Meddela biståndshandläggaren vid byte av leverantör. Bytet görs snarast möjligt.

Avgifter

Avgiften för hemtjänsten påverkas inte av valet av leverantör. Avgiften för hemtjänsten betalas även fortsättningsvis till kommunen.

Klagomål och synpunkter

Vid klagomål och synpunkter vänder man sig i första hand till leverantören. Du kan även vända dig till biståndshandläggaren. Klagomål och synpunkter kan även lämnas skriftligen till Socialförvaltningen.

Tilläggstjänster

Privata leverantörer kan erbjuda extra tjänster (mot betalning) utöver det som finns som biståndsbedömd insats, det kan handla om exempelvis hårvård, fotvård och trädgårdsskötsel. För mer information om detta, kontakta respektive leverantör. OBS! Dessa extratjänster ansvarar inte Socialnämnden för.

Frågor

Kontakta din biståndshandläggare via växeln 0121-181 00.