Hem / Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för soderkoping.se

Söderköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver vi hur soderkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 • Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet för mer information.

 • Om du behöver innehåll från soderkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:
  • skicka e-post till webmaster@soderkoping.se
  • ring växeln 0121-181 00
  Svarstiden är normalt inom två arbetsdagar.

 • Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

 • Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Vänd dig då till digg.se/tdosanmalan

 • Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
  Innehåll som inte är tillgängligt:

  • Det kan ta lång tid att enbart använda tab-knappen för att navigera sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar eller “överhopp”. Detta hoppas vi lösa när vi ser över tab-ordningen på vår webbplats.
  • En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. 
  • Vi har filmer på vår webbplats som saknar textning eller att man som användare kan ta till sig innehållet på något annat vis.
  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ, så kallade alt-texter.
  • Alla sidor har inte korrekt uppbyggnad av taggade rubriker (H2, H3 till exempel).
  • Telefonnummer är inte länkade.
  • Vi har inte tydliga ledtexter i formulärfält.

  Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem vid nästa stora uppdatering av vår webbplats.

 • Söderköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Textning av kommunfullmäktiges sändningar är i dagsläget inte möjligt. Vi har inte möjlighet att avsätta tid för att texta filmer som är så långa. 

   

 • Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • kartor som inte är avsedda för navigering.
  • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.

  Se fler undantag här.

 • Vi har gjort en självskattning av soderkoping.se med hjälp av bland annat www.webbriktlinjer.se

  Senaste bedömningen gjordes den 14 april 2023.

  Webbplatsen publicerades 2009.
  Redogörelsen uppdaterades senast den 24 januari 2023.

 • Våra e-tjänster och blanketter är publicerade på en extern webbplats och ingår därför inte i denna tillgänglighetsredogörelse. 

  Här hittar du tillgänglighetsredogörelse för Mina sidor

 • Vår filmkanal Söderköping Play på en extern plattform och ingår därför inte i denna tillgänglighetsredogörelse. 

  Här hittar du tillgänglighetsredogörelse för Söderköping Play