Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Tillstånd & Regler

Tillstånd & Regler

Som företagare är det både i etableringsskedet och när verksamheten utvecklas eller förändras viktigt att känna till vilka olika områden som kräver tillstånd och registrering. Hemsidan skall fungera som en bra och uppdaterad informationsplats i dessa frågor.

Ärenden inom plan och bygg, miljö, nyttjande av allmän plats, alkoholtillstånd mm handläggs av olika kommunala förvaltningar. Då är det viktigt att kommunen, förutom att hantera frågor och ärenden snabbt och smidigt, också arbetar för att reglerna skall vara så enkla, konsekventa och tydliga som möjligt.

Den i kommunen som får första kontakten med företaget ansvarar för att aktuellt ärende/fråga besvaras eller blir hänvisad vidare direkt till ansvarig tjänsteman.

Förutom handläggare på respektive förvaltning kan man också få information via näringslivssamordnaren.