Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service / Näringslivsrådet / Fokuspunkter för näringslivs- och platsutvecklng 2019-2025

Fokuspunkter för näringslivs- och platsutvecklng 2019-2025

Söderköpings kommuns utvecklings- och tillväxtarbete för näringslivet finns beskrivet i dokumentet, Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025. Beslutat av kommunstyrelsen, juni 2019.

Handlingsplanen för Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025 beslutades av Näringslivsrådet i mars 2020.

Det utvecklingsskapande arbetet som sker i samverkan med det lokala näringslivet och dess organisationer.