Näringsliv och Arbete

Bredband

IP-Only har tecknat avtal med Söderköpings kommun gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det innebär att IP-Only investerar cirka 80 miljoner kronor i Söderköpings kommun. Avtalet omfattar 100 procent av den landsbygd i Söderköpings kommun som ännu inte är uppkopplad med fiberbredband.

IP-Only arbetar för att alla i kommunen ska få tillgång till ett snabbt, stabilt och robust fibernät som byggts med hållbara metoder och material. IP-Onlys fibernät är dessutom öppet och neutralt, vilket innebär att du som kund kan välja bland ett brett utbud av tjänsteleverantörer.

Har du frågor om bredbandsutbyggnaden på landsbygden?

Vid privatkundsärenden, som t ex att beställa en anslutning eller reklamera en grävning, kontakta IP-Only:

IP-Onlys kundtjänst
Telefon: 0200-43 00 00
E-post: kundservice@ip-only.se
https://kundservice.ip-only.se/org/ip-only/

För bosatta i Söderköpings stad är det främst Telia och SörpNet som erbjuder bredband via fiber.

Telia
Telefon: 90 200

SörpNet
Telefon: 0121-71 44 10

EU godkänner Sveriges bredbandssatsning

EU-kommissionen har gett klartecken till svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, vilket innebär att regeringens aviserade satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad nu kan bli verklighet.

Läs mer

 

Bredbandsfiber på landsbygden

Överföring via ett fibernät sker med hjälp av ljus och detta innebär att information skickas väldigt snabbt och ger många nya funktioner.

Den pågående utbyggnaden av bredband via stamnätsfiber i Söderköpings kommun riktar sig enbart till hushåll och företag på landsbygden vilka erbjuds möjlighet att ansluta sig till det fibernät som byggs under perioden 2012-2020.

Slutprodukten är ett utbyggt spridningsnät med 60 till 90 % anslutningsgrad där varje anslutning har tillgång till minst 100 Mbit/s med en kommunikationsoperatör som har avtal med tjänsteleverantörer som erbjuder internet, tv och telefoni.

Stamnätet var färdiggrävt i december 2013. Då startade etapp ett: ett samarbete mellan olika byalag och Söderköpings Kommun vid byggandet av spridningsnätet och där Telia är kommunikationsoperatör. I etapp ett anslöts ca 1200 fastigheter på landsbygden.

Etapp 2 startade i samband med att avtalet med IP-only skrevs. Arbetsbelastningen minskade då för byalagen som dock haft kvar ansvaret att i sitt geografiska område verka för en hög anslutningsgrad, skriva markavtal med de markägare som berörs av utbyggnaden samt skriva anslutningsavtal. Under 2019 påbörjade man överlåtelse av byalagens spridningsnät till kommunen, detta fortsätter även under 2020.

För de kunder som inte anslutit sig vid kampanjer inför projektering finns möjlighet att efteransluta sig. Man använder då länken www.ip-only.se/privat/lokala-sidor/ostergotland/ för beställning.

Avgiften för efteranslutning kan skifta utifrån kampanjpris eller om man väljer att efteransluta utanför kampanj. Kostnaden kommer utgå ifrån hur långt det är till närmsta möjliga anslutningspunkt. Inget bidrag betalas ut.

För att ansluta sig i övriga områden på landsbygden där IP-Only projekterat utbyggnaden kontaktar man IP-Onlys kundtjänst enligt länken eller kontaktuppgifterna ovan.

Vad får vi ut av fiberbredband?

Vi får en ny infrastruktur, vi kommer närmare statens mål att 90 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s till 2020 och vi får ett generationsskifte i tekniken. Fiberbredbandet ger oss trygghet, möjlighet för fler att arbeta och studera hemma, billigare tv, internet och telefoni och ett högre värde på de anslutna fastigheterna.

De tjänster som blir tillgängliga när du skaffar dig en fiberanslutning är inte bara att surfa på internet, titta på tv och prata i telefon. Du kan skaffa trygghetslarm för äldre, kameraövervakning i exempelvis ladugårdar eller andra lokaler och mycket mer.