Kultur och Fritid

Lanthandeln i Gårdeby socken

Lanthandeln London drevs på 1930-talet av Malcolm Andersson.

Lund drevs av Anna Tollén.

Under 1920-talet fanns Stora Berga.

1918-1919 inreddes en lanthandel i Össby Västergård av grosshandlare Svensson o Skörkind, (läs mer under länkarna).

Gårdebyhus från slutet av 1930-talet som Pelle Vallin ägde, (läs mer under länkarna).

Lilla Koppetorp 1910 startad av George Pettersson, (läs mer under länkarna).