Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Från forntid till nutid / Medeltid / Kvarteret Gillet med 1200-tals bebyggelse

Kvarteret Gillet med 1200-tals bebyggelse

I början av 1960-talet gjorde en stor arkeologisk undersökning i kv Gillet vid Vintervadsgatan inför byggandet av bostadshusen. Man fann tre olika medeltida bebyggelseskikt. Stenlagda gränder gick från Vintervadsgatan till Lillån (som då inte var kulverterad) och invid en sådan låg två stadsgårdar från 1500-talet. Gården närmast gränden bestod av en 15 x 5 m stor byggnad där ena delen varit verkstad och den andra bostadsrum med trägolv och tegelspis. Granngården låg bara ca 75 cm ifrån med en parstuga, uthus och stenlagd gårdsplan. I stallet som hade plats för två hästar hittades hästskosöm, bitar av stigbyglar och betsel.

Medeltida bondgård. Illustration av Björn SvenskI ett bebyggelseskikt från 1400-talet fanns en bondgård med fyra hus runt en gårdsplan. Husen mot gatan var helt förstörda av brand, några slaggklumpar kan tyda på att här låg en verkstad. I logbyggnaden fann man brända sädeskorn och vid ladugården fanns en koskälla. Ena ladugårdsväggen var hel, man har troligen dragit ned den för att kväva branden, så den låg ner över husresterna.

I skikten från 1200-talet, det äldsta skiktet fann man dels en slaktares gård och dels en silversmeds gård. Silversmedens gård låg på en mycket liten tomt där fem byggnader trängdes. Verkstaden var vänd mot gatan och bostadshuset låg mitt i gyttret av hus. Bostaden var typisk för sin tid men två rum och svalgång på två sidor. Fynden som visar att en silversmed en gång verkat här var en gjutform till ringspännen, ett fingermått, en försilvrad järnsked, verktyg, slagg och verkstadsavfall.

Slaktarens utrustning från 1200-taletNärmast Lillån och torget låg slaktarens bod, verkstad och bostad. I bostadsrummet om ca 22 m2 fanns en bänkgavel i romansk stil bevarad, trots att rummet brunnit. I slaktarboden stod ett stort träkar och en slaktkubb, Bredvid fanns en klubba, slaktbågar för upphängning av djuren, horn och nöthår. Hans pall fanns bevarad och på sitsen fanns ett kvarnspel inristat.