Förskola och Skola

Solängen

Solängens förskola är belägen i centrala Söderköping. Förskolan byggdes under hösten 2016 och togs i bruk den 28 november samma år. Gården ger möjlighet till många olika aktiviteter och utmaningar för barnen i alla åldrar.

Det finns två hemvister, en för äldre barn och en för yngre, där barnen delas in i mindre grupper utifrån aktivitet och intresse. De två hemvisterna knyts samman av ett gemensamt torg/matsal. Miljön på hemvisterna är skapade utifrån barnens behov med bland annat en ateljé för skapande verksamhet och rum för vila.

Solängen har eget tillagningskök.