Förskola och Skola

Snöveltorps förskola

Snöveltorps förskola är belägen i området Snöveltorp/Luddingsbo, ca 12 km väster om Söderköping och ca 3 km norr om Västra Husby samhälle.

Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till skogen. Halva gården är en gräsmatta, här finns också en sandlåda och en yta där barnen kan cykla.

Förskolan har tre åldersindelade avdelningar. Avdelningarna har inspirerande miljöer för lek och utveckling för alla åldrar. Barnen delas, under delar av dagen, in i mindre grupper med åldersanpassade aktiviteter.

Lunchen tillagas i och levereras från Västra Husby skolkök.

Snöveltorps förskola lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet i förskolemiljön. Vi prioriterar utevistelse varje dag.

Information till föräldrar med barn på Snöveltorps förskola