Förskola och Skola

Kyrkstigen

Förskolan Kyrkstigen finns i Västra Husby församlingshem och startar den 18 januari 2021

Vi är en liten förskola med plats för omkring 30 barn.

Förskolan är inrymd i nyrenoverade lokaler på bottenvåningen i Västra Husby församlingshem.

Vi har barnets bästa i fokus och ser barnen som kompetenta. En trygg miljö där alla barn ska få möjlighet att bli sitt bästa jag. Förskolans utbildning ger förutsättningar för att utvecklas, leka och lära, upptäcka och förundras. Ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle bidrar till en hållbar utveckling.

Här finns välutbildade pedagoger.

Svenska kyrkan i Östra Ryds församling är huvudman för förskolan. Vi samarbetar inom ramarna för läroplan( lpfö-18) och skollagen. Vår vision är ”vi bygger relationer”

Frågor tankar och funderingar? Varmt välkommen att kontakta rektor Camilla Karlsson.