Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Barn- och elevhälsa / Elevhälsans medicinska insatser / Program för hälsobesök och vaccinationer

Program för hälsobesök och vaccinationer

F-klass

Hälsobesök inklusive tillväxt- och synundersökning samt hälsosamtal. Hälsobesöket genomförs med fördel tillsammans med vårdnadshavare. Hörselkontroll.

Årskurs 2

Hälsobesök inklusive tillväxtundersökning och hälsosamtal.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Årskurs 4

Hälsobesök inklusive tillväxt- och ryggundersökning och hälsosamtal.

Årskurs 5

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Årskurs 7

Hälsobesök inklusive tillväxt- och ryggundersökning och hälsosamtal.

Årskurs 9

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Årskurs 1 Gymnasiet

Hälsobesök inklusive tillväxtkontroll. Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram t.ex. hud, färgsinne, syn, hörsel.