Visit Söderköping - turism

Aspöja

Aspöja - en levande skärgårdsö i Sankt Anna skärgård

Aspöja är en levande vital ö vid det yttersta havsbandet i norra delen av S:t Anna skärgård cirka 50 kilometer från Norrköping i Östergötland. Här finns en livaktig och stark kärna av åretruntbosatta som lever av fisket, får- och boskapsuppfödning, skogsbruk och inte minst service- och turismnäringen. Här kan du vandra genom gröna hagar med fritt betande djur eller utforska unika, över två miljarder år gamla, bergsformationer i form av mörka mineralarter som veckat sig mellan vita och rödaktiga lager av urkalksten. Du kan också beundra och köpa härliga skärgårdsakvareller i öns eget konstgalleri, äta en god lunch gjord på närodlade- och fångade råvaror på den lokala restaurangen, köpa nyfångad sik, abborre eller något annat som havet erbjuder direkt av en fiskargubbe. Gårdsbutiken har ett begränsat men väl utvalt sortiment. Restaurangen och butikerna på ön är endast öppna sommartid.

hemsidan finns all informaition om ön.

Karta över Aspöja