Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Ungdomar / Samverkan mot narkotika

Samverkan mot narkotika

Samverkan mot narkotika

Söderköpings kommun släpper en film till följd av en oroande utveckling bland ungdomar gällande narkotika. Filmen riktar sig i första hand till vårdnadshavare i kommunen. 

Filmens avsändare är ungdomsgruppen i Söderköping, gruppen är en samverkan mellan olika verksamheter inom Söderköpings kommun och områdespolisen.

- Vi ser en oroande utveckling att man som ungdom vill testa flera olika typer av narkotika, berättar John som är områdespolis i Söderköping. Det här är inget unikt för Söderköping, tyvärr ser vi den här negativa utvecklingen över hela landet och vi behöver tillsammans vända det här. 

Filmen är ett led i samarbetet och förhoppningen är att göra vårdnadshavare mer uppmärksamma på sina ungdomar och vad de gör utanför hemmet.

- Det är tryggt att vi har ett nära samarbete runt våra ungdomar här i Söderköping, säger Cecilia Karlsson, områdeschef för samlad elevhälsa. Det gör att vi tidigt kan upptäcka och agera när vi ser riskbeteenden och därmed ökar chansen att vi kan hjälpa ungdomen förbi en svår period, avslutar Cecilia.

 • Att vara tonårsförälder idag

  Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv när det kommer till förebild och vägvisare i livet. Ditt barns attityder och goda värderingar är det främst du som kan påverka. Därmed är du den viktigaste personen i det förebyggande arbetet mot våld och droger.

  Under kontaktinformation uppe till höger, finns kontaktuppgifter för dig som behöver komma i kontakt med någon för råd, stöd och hjälp.

 • Vad kan jag göra som förälder?

  Skapa kontakt med barnets kompisar och deras föräldrar. Att ni har relation till varandra underlättar och tillsammans får ni mer koll på barnets aktiviteter det minskar risken för problem. Att du är engagerad i ditt barns skola och fritid ökar ditt barns trygghet och ger dig god insyn i ditt barns liv.

  Prata med din tonåring!

  En nära relation mellan dig och din tonåring skapar bättre förutsättningar för ett bra samtal – då kan ni skapa en gemensam överenskommelse om att det faktiskt inte är okej att tonåringar dricker alkohol. Var beredd att lyssna och diskutera med din tonåring snarare än att diktera villkoren. Då skapar du bra förutsättningar för ett givande samtal. Så sänk garden och kom ihåg att du är den viktigaste personen i din tonårings liv (trots att det inte alltid känns så).

  Här har vi samlat fyra enkla tips på vad du som förälder kan göra för att du och din tonåring ska nå varandra.

  1. Visa intresse

  Försök prata om allt möjligt i vardagen. Då blir det naturligt, och odramatiskt, att prata om lite svårare grejer som alkohol, narkotika, sex m.m. Men undvik att berätta ingående om egna erfarenheter kring alkohol eller droger. Förtroende vinner du bäst genom att lyssna och visa intresse för ditt barns resonemang.

  1. Berätta att du bryr dig

  Berätta att du bryr dig om din tonåring och att du faktiskt är orolig emellanåt. Förklara gärna vad du är rädd ska hända. Som tonåring så mår man faktiskt alltid bra av att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig om.

  1. Undvik förhörsmetoder

  Fastän det kan vara svårt så är det bra om du kan undvika att utsätta din tonåring för regelrätta förhör. Annars är risken stor att tonåringen känner sig ansatt och anklagad och svaren blir då lätt undanglidande eller direkt osanna.

  1. Aktiv fritid

  Aktivera din tonåring och uppmuntra fritidsintressen. Ungdomar som sportar, är med i någon förening eller har någon hobby väntar ofta med att pröva alkohol. När de blir äldre har de lättare att säga nej.

 • Var vänder jag mig som förälder?

  Är du orolig eller misstänker att ditt barn kommit i kontakt med droger och/eller alkohol kan du kontakta Moa- mottagningen för att för att få råd och stöd.

  https://www.norrkoping.se/stod-och-omsorg/sociala-tjanster/missbruk/moa-mottagningen.html

  Du kan också ta kontakt med socialtjänsten, via mottagningen 0121-182 39 eller via familjeteamet 0121-186 00. Det går också bra att vända sig till någon på skolan som kan guida dig vidare.

   

   

 • Vad gör polisen gällande ungdomar och narkotika i Söderköping?

  Områdespolisens jobbar med så kallade orossamtal. Det vill säga att polisen åker hem till vårdnadshavare som har ungdomar där vi får in information om ungdomen att denne utvecklar ett normbrytande beteende, eller håller på att utveckla normbrytande beteende, exempelvis brukar eller testar narkotika.

  Polisen bedriver även spaningsverksamhet och informationsinhämtning. För att lokalisera ungdomar och vuxna i syfte att kunna lagföra dem, men även ge underlag till socialtjänsten bland annat för att de skall kunna genomföra insatser.

  Samverkan mellan socialtjänst, skola och vårdnadshavare är framgångsfaktorn då det gäller denna problematik. Detta för att kunna ändra ungdomens beteende.

 • Vilka narkotiska preparat ser polisen att ungdomar i Söderköping brukar?

  Polisens har sett en ökning av Ecstacy (partydrogen på 90-talet). Men även starka smärtlindrande opioider, som tramadol. Att blanda tramadol tillsammans med alkohol är ytterst farligt, då det kan slå ut andningscentrat i hjärnan, vilket i sin tur leder till hjärtstopp.

  Brukandet av hasch är fortsatt högt bland ungdomar i Söderköping och den vanligaste drogen.

 • Våga säga nej

  Lär din tonåring att de alltid har rätt att säga nej. Det kan vara svårt för ditt barn att erkänna att de blir påverkade av grupptryck eller att de har fel. Med en bra och öppen relation med ditt barn är det mindre risk att hon eller han hamnar snett. Ungdomar som får bekräftelse och uppmuntran har bättre självförtroende och lättare att säga nej.

 • Vad gör skolan?

  Söderköpings skolor har ett bra upparbetat samarbete polisen och socialtjänsten vid oro.

  I det främjande arbetet arbetar skolan med metoder för att stärka elevernas mående, självkänsla och självförtroende. I förebyggande arbete arbetar vi för att undanröja risker och förstärka skyddsfaktorer. Det sker genom att öka förmedla kunskap till elever och vårdnadshavare, vi tar direkt kontaktmed vårdnadshavare när det finns oro för enskild elev eller grupp ungdomar.

  Söderköpings skolor har en handlingsplan hur vi ska arbeta med åtgärder vid misstanke att elev brukat droger, se länk: