Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Hälsa och Sjukvård / Sammanhållen journalföring och samtycke

Sammanhållen journalföring och samtycke

Sammanhållen journalföring gör att vår personal får en heltäckande bild av din vårdhistorik och kan ge dig en god och säker vård.

För att vår personal ska kunna ta del av din sammanhållna journal behöver vi ditt samtycke. Bara den som behöver se uppgifterna för att kunna ge dig en god och säker vård har rätt att läsa i din patientjournal. All personal har tystnadsplikt.

Om du säger nej till samtycke är det viktigt att du informerar vår personal om det de behöver veta för att kunna de dig en god och säker vård.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Meddela din kontaktperson i hemsjukvården.

  • All vård av patienter måste journalföras av alla vårdgivare, till exempel regionen, kommunen eller en privat rådgivare.

    Patientjournalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. Via Region Östergötland kan vi med ditt samtycke få åtkomst att hämta information från annan utförare eller vårdgivare på elektronisk väg. Det kallas sammanhållen journalföring och ger oss bättre förutsättningar att ge just dig rätt vård.

  • Det är bara personal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrealtion med som med ditt samtycke har rätt att läsa journalen. Ingen vårdpersonal får läsa i dina patientjournaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

  • Du som inte vill vara med i sammanhållen journalföring kan välja att spärra din patientinformation till andra vårdgivare. Du kan också neka till samtycke för sammanhållen journalföring. Du har alltid rätt att ta ändra dig gällande spärr och samtycke. Prata med din kontaktperson inom hemsjukvården om du vill ändra ett tidigare beslut.

    Om du spärrar din patientinformation eller inte vill ge ditt samtycke är det viktigt att du informerar vår vårdpersonal om det som de behöver veta för att ge dig god och säker vård. Vid varje vårdtillfälle beslutar vårdpersonalen om din vård utifrån den information som de har tillgänglig.