Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Ytterligare upphävande plan, del av Mariehov 5:26

Ytterligare upphävande plan, del av Mariehov 5:26

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl. vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Trafikverkets slutgiltiga vägområde levererades till Söderköping kommun under 2021. I kontrollarbetet med att säkerställa att Trafikverkets vägområde inte strider mot gällande detaljplaner framkom det att Söderköpings kommun behöver upphäva ytterligare delar som inte har hanterats i den tidigare processen. 

Upphävande av del av planområdet i detta förslag omfattar del av Söderköping 2:1 och del av Mariehov 5:26.

Det tidigare arbetet med att upphäva del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl. finns tillgänglig här:

www.soderkoping.se/upphavande_mariehov_526

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens detaljplan. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl. antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-10 § 109. Förslaget vann laga kraft 2021-12-07.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.