Samhälle och Trafik

Söderköping 3:45 (Kvarteret Vimman)

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra tre flerbostadshus inom Söderköping 3:45 (Kvarteret Vimman). Det innebär att cirka 50 lägenheter möjliggörs. Byggrätter skapas även för tillhörande komplementbyggnader och parkeringsytor. Området är ungefär 0,4 hektar stort och ligger i stadsdelen Eriksvik i anslutning till Viggebyvägen. Söderköping 3:45 ägs av en privat exploatör. 

Detaljplanen har nu börjat gälla

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 september 2020 och beslutet överklagades därefter.

Mark- och miljödomstolen beslutade i sitt domstolsbeslut att avvisa eller avslå de klagomål som kom in. 

Pressmeddelande om Planförslaget för kvarteret Vimman får klartecken

Mark- och miljödomstolens dom har därefter överklagats. Målet har överlämnats till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd och detaljplanen vann därför laga kraft 2021-10-28. 

Pressmeddelande om Detaljplanen för kvarteret Vimman är godkänd

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.