Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Söderköping 3:31, Tyketorp

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra bebyggelse för bostads- och vårdändamål inom del av fastigheten. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan. Idag finns ett stort behov av LSS-bostäder i kommunen då personer som omfattas av "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) står i kö för att få en bostad. Planförslaget innebär att pågående markanvändning allmän plats, park, ändras till bostads- och vårdändamål. Förslaget möjliggör en utbyggnad av 5-6 lägenheter i gruppbostad.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 5 juni 2018 antagit detaljplanen. Detaljplanen överklagades till  Mark- och miljödomstolen i Växjö som fattade beslut i ärendet 2019-01-18 och avslog överklagandet. Domen har vunnit laga kraft och planen har alltså börjat gälla.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.