Kultur och Fritid

Lanthandeln i Sankt Anna socken

Edeborgs handel (Gransjö) Affärsmannen Gunnar Söderman, som under ett antal år, tillsammans med en kompanjon drivit Tjärholms lanthandel, satte upp affär vid Edeborg. Affären hade en relativt kort verksamhetsperiod, endast 8 år. Tidsuppgifterna varierar något, men slutet av 1910-talet till någon gång in på 1920-talet var Edeborg i drift.

Tjärholms handel lär ha startats av en man som hette Nils Mattsson "Nisse Mattsa" omkring år 1830. Omkring 1865-1870 övertogs handeln av patron Axel Gustav Ekberg som kom från Östra Ed. Han drev Tjärholms handel i nära 40 år fram till 1907. Därefter följde en rad ägare fram tills Tjärholms handelsförening upa bildades 1920. Affären drevs 1921-1935 i denna regi. f Ivan och Göta Andersson övertog affären 1935 och sålde den vidare 1936. Den köptes då av äldste sonen till handlaren P A Wastesson i Lagnö, Alsing Wastesson. Han drev affären tillsammans med sin familj till 1953, då han avled. Affären drevs vidare av sterbhuset till 1955. 1955 köptes Tjärholm av Gustaf Gustafsson, som arrenderade ut affären till Britta och Thore Jansson, som drev butiken fram till 1962, då auktion hölls på affärens lager och inventarier (länk nedan).

Strömmens handel (senare Strömsdal) startades 1902 av skepparen Anders Österman som sålde affären 1920 till Gustav Nilsson, Han drev sin affär i 43 år. Handelsboden flyttades på 1930-talet till en sjöbod. Gustav slutade med rörelsen efter en brand 1963. Sonen Folke Nilsson fortsatte rörelsen i källaren till sitt bostadshus. Där drev han en kioskliknande rörelse åren 1963-1986. (Länk nedan)

Affären i Sanden öppnades 1884 av Sven Petter Svensson. Redan 1878 flyttade han med familjen till Lagnö och blev arrenderande handlare där. Han hade även tidigare haft affär i Bottna. 1894 övertog sonen Albin Svensson affären i Sanden. 1910 Gick bröderna Albin och Gustav Svensson tillsammans och drev rörelsen Albin Svensson & Co.
1932 kom Thure Wass, närmast från Svalsjö i Kisa-trakten, och arrenderade affären.
1938 köpte Thure Wass affären. 1947 övertog Thures son, Olow Wass, rörelsen och drev den tillsammans med hustrun Margit. 1985 kom Eva och Bengt Strömbäck som tidigare drivit affären i Lagnö. 1988 övertog Eva och Ronny Robertsson, från Källängen, Lagnö, rörelsen. 1995 var det åter dags för ägarskifte. Ritva Lidholm och Håkan Westerholm övertog affären. De kom närmast från Vikbolandet. 1997 lades dock Sandens Lanthandel ner. 1998 på våren återuppstod Sandens Lanthandel som en sommarbutik. Affären lades ned 2017.

Affären i Lagnö Bara ett par år efter näringstvångets upphävande 1862, öppnade N.G. Nilsson handelsbod i Övre Lagnö. Den drevs på 1870-talet av S.Svensson. "Patron" Pettersson övertog affären 1883. År 1912 överlät han rörelsen på sin försteman P.A. Wastesson,som drev affären med hjälp av äldste sonen Alsing fram till 1936. 1942 överläts rörelsen på den andre sonen Holger. 1964 den om till modernt snabbköp. År 1978 såldes rörelsen till en handelsförening, som bestod i ett par år. Affären övertogs Bengt och Eva Strömbeck, som drev den fram till sista augusti 1984, när butiken härjades av brand. (Länk nedan)

1907 öppnades handelsboden i Grövik av Karl och Elin Östling.1916 såldes den till ägarna av affären i Sanden, Albin och Gutav Svensson. Affären förestods av Karl Gustavsson. Många gånger, när kunderna kom till affären i Grövik, kunde det sitta en lapp på dörren "Kommer strax är till Sanden efter varor".1927 övertog Evert Andersson från Åsvedal affären. Hans fru Linnea hade då tidigare arbetat hos Karl Gustavsson i handelsboden.1930 såldes affären till Elving Österlund från Valdemarsvik. Om någon vara var slut sa Österlund: "Det kommer med Maria på fredag". (Maria var ångbåten) 1935 övertog Albert och Edith Johansson affären. Samma år öppnades även telefonväxel vid Grövik. Den fanns i bostadshuset och sköttes av familjen och ibland av någon anställd flick. 1949 köptes affären av Nils Johansson.1951 stängdes handelsboden i Grövik och Nils och Anna-Lisa Johansson öppnade den nybyggda affären på fastlandet vid Finnkroken. 1971, 20 år senare övertog Sören Kjellgren, från Korsholma, affären vid Finnkroken. 1983 övertog Mona och Ragnvald Pettersson rörelsen. 1992 var det åter dags för nya ägare. Lars och Birgitta Karlsson från Stockholm. Lars, som var född på Espö i S:t Anna, återvände nu till hembygden. Efter 2,5 år var man tvungen att lägga ned affären på grund av bristande lönsamhet. 1995 öppnade Lars-Åke Pettersson en minibutik på Södra Finnö, men hösten 1997 lades även den ned. Kundunderlaget var för dåligt.
Efter 90 år är alltså affärsepoken vid Södra Finnö och Finnkroken över.

Karlsjö handel (Hulvik) startades ca 1900 av en rättare vid Dals Gård, Carl August Johnsson. Förmodligen var det hans hustru Anna Kristina som drev handeln. Hon står som handlerska i kyrkböckerna och hon kallades också allmänt för Madam Jonsson.1939 övertog Johnssons måg, Arvid Andersson, affären.1948 sålde Arvid Andersson och hans hustru Betty affären till Erik Karlsson, som också drev Sjögerums Lanthandel. Karlsjö Handel blev en filial till Sjögerum och Arvid Andersson förestod affären fram till nedläggningen i början av 1960-talet.

Vänsö handelsbod grundades år 1860 av lantbrukare Per-Erik Pettersson som flyttat till ön året innan. I affären hämtades man posten till Gäddvik, Tyrislöt, Missjö, Aspöja och Lammskär. Per-Erik Pettersson dog 1909 och efter honom övertogs rörelsen av Karin Pettersson och hennes syster, vilka fortsatte att driva affären fram till 1914.

Vrångö Handel låg på Norrudden i en låg ryggåsstuga, som bevarats in i vår tid.
Adolf Pettersson, från Vikbolandet, startade rörelsen omkring 1854 och den existerade i 41 år, till 1895. Hans hustru Helga, som var född på Vrångö, skötte med båt varutransporterna till Söderköping, Stäk och Arkösund, där de också drev handelsbod. Hennes slitsamma liv bör ha lättats, när ångbåtstrafiken från städerna till skärgården kom igång och med den regelbundna varutransporter. Det har visat sig vara svårt att få en mer detaljerad bild av den här handelsboden. Det är ju över 100 år sedan den lades ner.

Äspholm Handel drevs under några år, sannolikt mellan 1907 och 1910, enligt uppgift från Linnéa Söderholm, gift Sjöström. Handelsboden var inrymd i det lilla hus, som sedan tjänstgjorde som skola fram till 1935. Affären hade sannolikt ett mycket begränsat sortiment av nödvändighetsvaror. Konkurrensen blev förmodligen för svår från Vänsö Handel, varifrån postgången till öarna utgick, liksom från affären i Stäk på Vikbolandet.