Kultur och Fritid

Lanthandeln i Östra Ryd socken

Berghamra Bageri 1951 – 1977.

Björkeberga Bageri och kafé 1936 – 1951.

Hark, Qvarnängen Lanthandel 19??-1920, Tobias Karlsson ägare.

Holmtorp, Lanthandel 1900-1960, Paulina Pettersson 1900, Anna Sofia Jansson, Ester Franzén 1930 talet, Sista handlare Maria Wallin.

Hållingstorp 2 Lanthandel 1928 – 1959, Ture Larsson 1928 –, Olivia Berg, Sista handlare I. Samuelsson ...--1959.

Lindelund Lanthandel 19??-1939,  sista handlare Fredrik Karlsson, Konsum 1939 ---1943.

Nya Lindelund, Konsum Lanthandel 1943 - 1960+, Föreståndare Kryger 1943 - 1947, Tore Hagdal 1947 - 1960.

Lövstaberg Lanthandel 19?? - 1940, Siste handlare Gottfrid Nyström.

Nybro, Lanthandel 18??-1913, Fagerlund-1911, Teitz 1911-1913, Helge Thorén 1911-1913.

Solhagen lanthandel, Thoréns filial 1917 - 1945, Konsum 1945 - 1951.

Söderbygget Lanthandel, Thoréns filial 1945 - 1956, Fa Bertil Karlsson, lanthandel, ICA 1956 - 1988.

Thorénsborg Lanthandel. Byggd 1913, tillbyggd 1923, 1939 och 1940. Axel Thorén 1913 – 1916, Helge Thorén 1916 – 1972, Torsten Thorén 1972 – 1996, C & T Ekenblom 1996 -