Kultur och Fritid

Lanthandeln i Drothems socken

Affären i Finnerstalund startades 1899 av smeden Danielsson och hans hustru. Den övertogs sedan av ett par döttrar. 1941 tog köpman Ernst och Elsa Andersson över affärsrörelsen. Nu även med maskinförsäljning. 1951 övertog Lennart och Doris Karlsson affären. 1977 lades affären ned.

Affären i Lund Västergård ägdes av Herman Falk, troligen runt 1930- och 40-talen.

I Nybble torpet startade rörelsen 1921 och pågick till ca 1948. Det var Lundström, en bonde från Stintorp som köpte Torpet. Hans två barn Greta och Otto flyttade till Stockholm och hushållerskan Klara hjälpte till I affären efter hustruns död. Fia i Torpet började med jäst snus som utvecklades.

Lanthandeln Sandkullen byggdes antagligen av ett arv i slutet på 1800-talet och fanns bara i ett 20-tal år.

Diverseaffären i Snörum  upphörde 1938. Den drevs av Karl Oskar Amundsson. Han åkte sedan omkring i småland och sålde korta varor.

Diverseaffären i Stintorp öppnades av  Karl Wiktor Pettersson 1921 som 1938 flyttade till Solhaga. Han hade affären fram till 1951 då den såldes till Arvid och Stina Håkerud som slutade med rörelsen 1961.