Förskola och Skola

Föräldraföreningen Snigeln

Snigeln är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Föräldrarna engagerar sig i styrelsen eller i en av våra kommittéer.

På Snigelns förskola arbetar personal och föräldrar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen. Personalen utformar och håller i den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna finns med och arbetar med det praktiska runt omkring. Genom att alla föräldrar är delaktiga i verksamheten och känner sig hemma i lokalerna så blir barnen trygga. Samtidigt värnar vi om kvalitén på verksamheten genom att det är utbildad och engagerad personal som arbetar med barnen. Snigeln är en liten förskola som har egen kock som arbetar 75 % och som lagar maten från grunden.

Att vara medlem i vår föräldraförening kräver en del engagemang men ger väldigt mycket glädje tillbaka. På Snigeln finns möjlighet att ingå i en gemenskap riktad till hela familjen. Vi har regelbundet gemensamma aktiviteter och fester där barn, föräldrar och personal träffas och umgås.