Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Fristående förskolor

Fristående förskolor

Det finns olika typer av fristående förskolor, bland annat kan de drivas av stiftelser, kooperativ eller aktiebolag. Kommunen godkänner och ser till att de privata alternativen följer skollagen, till exempel måste barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek, det ska finnas förskollärare och annan personal med passande erfarenhet eller utbildning.

De fristående förskolorna följer läroplanen för förskolan, samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen. 
I Söderköpings kommun finns fem fristående förskolor som tar emot barn i åldern 1-5 år.

Ansökan till fristående förskola i Söderköping görs via kommunens hemsida, förutom till Stiftelsen Söderköpings Waldorfskolas förskola där ansökan görs direkt till dem.

För allmän information om ansökan till fristående förskolor i andra kommuner kontakta barn-och utbildningskontoret  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Möjligheten för enskilda att bedriva förskola

Enskilda kan starta egen förskola/pedagogisk omsorg. För att göra detta krävs ett godkännande från kommunen. Här nedan finns de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden fastställt, samt ansökningsblankett. För mer information kontakta barn- och utbildningskontoret  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se