Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola

Förskola

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1-6 år. I Söderköping finns både kommunala och fristående förskolor och sammanlagt finns ca 700 barn inskrivna. Öppettiderna är maximalt 6.15-18.30 under vardagar. Vilka dagar förskolorna är stängda hittar du här på hemsidan. Alla förskolor följer läroplanen för förskolan, samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att tillhandahålla platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

De barn från tre års ålder som inte har någon placering kan tillhandahålla plats i förskola, 15 timmar i veckan, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.

Platsen är avgiftsfri och du söker platsen på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela förskolehandläggaren. Får du behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier måste du ansöka om detta på blankett eller via vår e-tjänst.

De barn som redan har en placering i förskola och har rätt till allmän förskola kommer att få en reducering med 33 % av avgiften.

Familjedaghem

Efterfrågan på familjedaghem är för närvarande lågt. Därför har kommunen inte några familjedaghem för tillfället.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Söderköpings kommun har begränsade möjligheter att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid för dem som så önskar, se Visa kontaktinformation längst upp på sidan.