Visit Söderköping - turism

Gästhamnar

Bild visar en *Gästhamnsskylt framför en brygga med båtar i Göta kanalhamnen i Söderköping.

Göta Kanal : Söderköpings gästhamn, Kanalhamnen, är en av Göta kanals mest populära hamnar. Sommartid möts här båtgäster och andra besökare vid slussen och det myllrar av liv längs kajen. . Här finns 42 gästhamnsplatser och 38 eluttag med 6A, i övre hamnen och reserverade platser för charter- och passagerarbåtar nedanför slussen. www.gotakanal.se

 

Lagnö: Vid Lagnöbron Norra Finnö finns det bensinstation, kiosk och gästhamn. Läs mer på www.sahandel.se/bensinstation

Stegeborgs Gästhamn Stegeborgs Hamn ligger i viken Slätbaken mellan Göta Kanals mynning och S:t Annas skärgård. Här finns 20 platser som  hyrs ut dygnsvis i den  välbesökta gästhamn. Här har en sjömack med diesel, bensin samt gasoil. På båtvarvsområdet finns sjösättningsramp för dig som önskar sjösätta med trailer samt latrintömning. Läs mer på www.stegeborg.se

Storån: I vackra Storån, som flyter genom Söderköping och mynnar ut i Slätbaken,  stycken centralt belägna båtplatser. Platserna är belägna mellan Söderköpings Brunn och Båtvarvet på Viggebyvägen.

Tyrislöt: Gästhamni Tyrislötshamn drivs av Tyrislöt camping. Här finns tillgång till duch och tvättstuga samt toalett på gångavstånd. Här finns även latrintömning. Läs mer på  Tyislöt camping

Uvmarö: Gästhamnsbryggan ligger  i inloppet till Uvmarö Hamn på östra sidan. Den har 10 m långa gångbara Y-bommar och en sektion utan bommar för längre båtar. Det finns även en vattenpost vid bryggans landgång. Intill finns ett nybyggt servicehus med toaletter och dusch. Läs mer på Uvmarö hamn

Örnviken: Samtliga platser har Y-bom och närhet till el och dricksvatten. Servicehus(ej kök) med duschar och vattentoaletter finns uppe vid ladan. Tömningsstation för gråvatten och latrin(på land),Sopstationen ligger bakom servicehuset. Läs mer på: Örnviken