Stöd och Omsorg

Vad säger forskningen om arbetstider, hälsa och säkerhet?

Här hittar du information om den forskning som vi och landets kommuner lutar sig mot i förändringsarbetet med heltidsarbete i välfärden.

Arbetstider, hälsa och säkerhet
SKR har tillsammans med landsting och Vårdförbundet tagit hjälp av forskare och tagit fram en stressforskningsrapport som heter "Arbetstider, hälsa och säkerhet". I rapporten har man sammanfattat aktuell forskning kring arbetstider, hälsa och säkerhet, med fokus på vården. Här kan du läsa hela rapporten

Sammanfattning
Professor Göran Kecklund, är en av Sveriges mest betrodda forskare inom området och jobbar på Stressforskningsinsituetet. Han har skrivit en sammanfattning om forskningen kring hälsosamma scheman. Här kan du läsa sammanfattningen

Temablad Skiftarbete, hälsa och säkerhet
Stressforsningsinstitutet har också tagit fram ett temablad som heter
"Skiftarbete, hälsa och säkerhet". Läs det här

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman
"Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman", är ytterligare ett forskningsprojekt i ämnet, som fack och arbetsgivare givit stöd genom AFA Försäkring. Här kan du läsa den rapporten