Stöd och Omsorg

Frideborg - Frihet från våld i nära relationer

På Frideborg arbetar vi med stöd till dig som lever eller har levt med våld i nära relation. Det är gratis att ta kontakt och få stöd av oss på Frideborg.

Du är välkommen att kontakta oss om du:

  • blivit utsatt för våld
  • använt våld
  • upplevt att en förälder blivit utsatt för våld

Våld i nära relation kan göra att du reagerar känslomässigt på många olika sätt, och hela din livssituation kan påverkas. Våld kan skapa maktlöshet, lidande och sorg för alla som utsätts, bevittnar eller utövar det.

Hos oss på Frideborg kan du få:

  • rådgivning, krisbearbetning, stöd och hjälp
  • samtal/behandling individuellt och i grupp

Skyddat boende

För dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation och har en kraftig hotbild som gör att du inte kan vara kvar i hemmet kan skyddat boende vara en möjlighet.

För att få komma till ett skyddade boendet behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. I akuta situationer ring polisen, telefon 112.

Frideborgs verksamhet riktar sig till boende i Norrköpings-, Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner.

Läs mer om Frideborg