Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Akut hjälp och socialjour

Akut hjälp och socialjour

Surfa säkert på dessa sidor

Andra personer som använder samma dator kan se att du har besökt den här sidan. Lär dig hur du döljer dina spår. Använd knappen nedan om du behöver lämna den här sidan omedelbart. Du kommer att hamna på Googles startsida.

Alla människor kan behöva stöd och social omsorg i olika faser av livet för att klara vardagen och leva ett gott liv. Det kan du få genom kommunens omsorg, men även med hjälp av olika frivilliga organisationer och civilsamhället.

Längre ner på denna sida hittar du länkar till olika verksamheter där du kan få råd, stöd och hjälp. 

Kommunens socialtjänst

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen styr socialtjänstens arbete.

Socialtjänsten består av flera olika verksamheter och det finns rådgivare och jourer som du har möjlighet att kontakta. Det kan gälla såväl akut behov av stöd, som frågor och rådgivning avseende exempelvis hälsa, sociala, ekonomiska eller andra personliga problem.

För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Socialkontoret utreder och fattar beslut om dessa insatser. Under kontaktinformation har vi samlat kontaktuppgifterna till de mest centrala funktionerna.