Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Hälsa och Sjukvård / Medicinskt ansvarig

Medicinskt ansvarig

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ett övergripande ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS/MAR arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg och säker och av god kvalitet för den enskilde.

Den som upptäcker allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör i första hand kontakta personal eller ansvarig chef i verksamheten eftersom direkta åtgärder kan behöva vidtas. Det går också att kontakta medicinskt ansvarig (MAS).