Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Trafik, parkering och resor / Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Färdtjänst

Ansökan

Ansökan om färdtjänst gör du till Söderköpings kommun via e-tjänst eller via blankett. Länkar finns nedan.

Beställning

När du beviljats färdtjänst beställer du resan hos Östgötatrafiken på telefon 0771-71 10 20.

Färdtjänst

Alternativt ladda ned Östgötatrafikens beställningsapp:

Instruktion för Östgötatrafikens beställningsapp (ostgotatrafiken.se)

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor som går utanför länet och ansökan ska göras för varje enskild resa.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst gör du till Söderköpings kommun via blankett eller e-tjänst. Länk till blankett samt e-tjänst finns nedan. 

Ansökan ska göras senast 20 dagar före resdag. Detta för att kommunen ska kunna garantera att resan kan utföras enligt önskemål.

Sjukresa

Om du av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till vården kan du boka en sjukresa.

Beställning

Beställ sjukresa hos Östgötatrafiken på telefon 0771-71 10 20.

Sjukresor