Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Planprogram och visionsdokument

Planprogram och visionsdokument

Planprogram kan behöva tas fram för att översiktligt utreda de förutsättningar som finns på en viss plats och vilka visioner som finns för dess utveckling. Kommunen gör oftast planprogram över ett större område för att det ska ge en grundstruktur åt bebyggelse, gatunät och grönytor. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska kunna samla in synpunkter på förslaget inför fortsatt planering. Efter samråd och görs oftast flera detaljplaner för området som planprogrammet täcker.

Visionsdokument görs för att vara vägledande i planeringen men samråds inte med myndigheter. Det stakar ut huvuddragen för den fortsatta utvecklingen inför kommande planläggning.