Samhälle och Trafik

Europaväg 22 - ny sträckning

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.

Den planerade nya vägsträckningen av E22 finns med i den nationella planen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029 som Trafikverket nu beslutat. Den nya sträckningen av E22 planeras att börja byggas 2024 och beräknas öppna för trafik 2028. Den nya vägsträckningen är av stor betydelse för Söderköpings framtida utveckling och beslutet som kom juni 2018 är mycket positivt för staden och kommunen.

Beskedet ger nu kommunen tillsammans med andra aktörer bättre möjligheter och förutsättningar i det fortsatta arbetet med planläggning, stadens utformning i framtiden och andra byggprojekt kopplade till vägen.

Vägprojektet E22

Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. I Trafikverkets projektgrupp för E22 ingår en samordnare från Söderköpings kommun. Samordnaren ska bistå med lokal information i projektet och ansvara för att lokala intressen i planeringen och arbetet lyfts fram.
Den nya vägsträckningen av europavägen kommer för Söderköpings del bland annat att innebära ändrad trafikföring i staden, utveckling av stadsdelar och förändringar för handelns förutsättningar. Viktiga delar att förhålla sig till i kommunens utvecklingsplaner för staden. Dessa nya möjligheter – och förutsättningar – samlas i en fördjupad översiktsplan. Den nya vägsträckningen innebär också flera investeringsprojekt så som ombyggnader av gator, ny belysning, pendlarparkering och utbyggnad av nya gång- och cykelvägar.

Pågående projekt

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.