Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Söderköping 3:27 (Södra Kullborg) m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av bebyggelsen inom södra Kullborg med nya tomter för småhusbebyggelse inom del av Söderköping 3:27. Vidare ska prövas möjligheten att ändra markanvändningen i gällande detaljplan inom Söderköping 3:33 från park till bostadsändamål i syfte att bekräfta nuvarande markanvändning inom fastigheten. Föreslagen byggnation är belägen i anslutning till befintlig bebyggelse. Att ta i anspråk del av planområdet för byggnation anses därmed förenligt med hushållning av mark och de intentioner som anges i översiktsplanen.

Detaljplanen vann lagakraft den 25 maj 2018.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.