Hem / Press / Logotyper

Kommunvapnet

Kommunlogotypen är vår gemensamma logotyp. Den används för att tydligt signalera att Söderköpings kommun är ansvarig avsändare. Söderköping kommuns logotyp består av kommunvapnet i kombination med texten "söderköping.se". Namnet signalerar att webbplatsen är kommunens offentliga kommunikationsnav och är också en symbol för den digitalisering som sker i verksamheten. Logotypen används när kommunen är avsändare och ska användas av kommunledning, kommunens centrala kontor samt enheter och verksamheter med ett samordnande uppdrag för kommunen.

Vapnets ursprung

Söderköpings kommunvapen består av en vapensköld i blått med tre balkar av silver. I de blå fälten finns åtta sexuddiga stjärnor i guld. Skölden dök för första gången upp i ett sigill år 1430 och 1946 fastställdes det som vapen för Söderköpings stad.

Kontakta kommunikation@soderkoping.se för mer information och ansökan om filer.