Nyheter Näringsliv och arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Nyheter, seminarier och utbildningar / Debattartikel - Fokus på Söderköpings näringsliv

Debattartikel - Fokus på Söderköpings näringsliv

Vi står på företagarnas sida genom Coronakrisen. När vi blickar framåt är vår ambition att Söderköping ska bli en bättre plats att bo på, verka i och besöka, skriver representanter för kommunens näringslivsråd.

Publicerad den 21 april 2020

Under flera år har näringslivet i Söderköping skördat framgångar. Andelen företagare har varit högre och arbetslösheten lägre i kommunen än riket i stort. Lönsamheten har varit god, Söderköping har engagerade och framgångsrika företagare, tillika viktiga arbetsgivare.

Effekterna av Coronaviruset slår oerhört hårt mot företagarna, som i Söderköping till stor del är verksamma inom branscherna tillverkningsindustri, bygg- & hantverk, handel, service, restaurang och besöksnäring. Vi möter dagligen företagare som oroar sig för framtiden i spåren efter Corona. Samtidigt som vi ser hur många snabbt hittar lösningar och nya sätt att arbeta. Vi är mycket imponerade av den uthållighet och målmedvetenhet som Söderköpings företagare uppvisar.

Samtidigt visar statistik att upplevelsen av kommunens bemötande och attityd gentemot företagare, har försämrats de senaste åren. Söderköpings näringslivsråd bildades för att ge de styrande i kommunen vägledning i frågor som rör företagande och en attraktivare stad. I samverkan med kommunens representanter har rådet arbetat fram fokusområden, eller förbättringspunkter, för att Söderköping ska bli en bättre plats att bo på, verka i samt besöka.

Det handlar bland annat om bättre och tätare dialog mellan kommunen och företagen. Om att kommunen vill erbjuda extra stöd till de företag som vill växa och anställa, liksom stärka samverkan mellan näringsliv och skola för att till exempel säkra kompetensförsörjningen framåt. En annan insats är att höja digitaliseringstakten för att öka tillgängligheten och effektiviseringen i den kommunala servicen. Dessutom vill vi inspirera fler att vilja och kunna arbeta med hållbarhet och bidra till de globala målen.

Bortom krisen går Söderköping en spännande framtid till mötes, med flera tillväxtfrämjande projekt på gång. E22:ans ombyggnad och Ostlänkens färdigställande kommer att öka Söderköpings tillgänglighet och möjlighet att locka fler invånare att bo, företag att verka i och besökare att hitta till Söderköping. Upp till 500 bostäder ska byggas till 2025, för att möta efterfrågan och öka Söderköpings attraktivitet för nya och etablerade invånare. Med bättre kommunikationer och pendling blir Söderköping en starkare spelare i arbetsmarknadsregionen – inte minst som bostadsort.

Söderköpings attraktivitet är oerhört viktig för att Söderköpings riktning ska fortsätta vara framåt. I dessa prövande tider är fokus på näringslivet avgörande. Samtidigt måste även kommunens ekonomi värnas i syfte att bibehålla den investeringstakt som också gynnar våra lokala företag. Förbättringsresan ska fortsätta även efter att Corona ebbat ut.

Kommunen i samråd med näringslivsrådet gör nu sitt yttersta för att komplettera de nationella och regionala stödåtgärderna och bidra till att det lokala näringslivet tar sig igenom krisen på lindrigast möjliga vis. Det är en tuff utmaning men vi vill ta oss an den tillsammans med alla som verkar och bor i Söderköping. Om vi hjälps åt och stöttar varandra kommer vi ut starkare på andra sidan Corona.

Söderköpings Näringslivsråd

Martin Sjölander
Ordförande
KSO, Söderköpings kommun

Maria Fredriksson
Kommundirektör, Söderköpings kommun

Anders Westerberg
Vice Ordförande, Föreningen Stadskärnan

Britta Andersson
Ordförande, Navet i Havet

Maria Dahlén
Ordförande, Företagarna Söderköping

Bengt O Johansson
Ordförande, LRF Söderköping

Maria Björk Hummelgren
Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren