Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Natur & Friluftsliv / Vandringsleder & Naturreservat / Hälla, Käringbergens och Dyhults naturreservat - alla längs Östgötaleden

Hälla, Käringbergens och Dyhults naturreservat

Via Östgötaleden kan man nå många spännande naturområden och i närheten av Hälla i Söderköping hittar man Dyhults, Käringbergens och Hälla naturreservat. Tre naturreservat som radar upp sig längs en sträcka av tre kilometer.

Karaktäristiskt för alla tre reservaten är att de består av äldre barrskogsområden som i stor utsträckning varit undantagna från skogsbruk. Hälla är på grund av sin storlek på 98 hektar ett unikt skogsområde med få motsvarigheter i länet. Käringbergens och Dyhults naturreservat är mindre till ytan men erbjuder även de spännande naturupplevelser, både för dem som passerar via Östgötaleden och för dem som lämnar leden och tar sig in på någon av de stigar som går genom områdena.

Det är inte bara för människor som det är en fördel med skyddade gammelskogsområden som ligger så tätt, även djur och växter som är beroende av den här typen av miljöer får chans att sprida sig över större områden än vad som utgörs av det enskilda reservatet. Tjädern, vår största hönsfågel, trivs exempelvis bra i dessa reservat med många gammeltallar.

Hälla, Käringbergens och Dyhults naturreservat är alla statliga reservat och vill man veta mer finns information här, på länsstyrelsens hemsida.